Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Yamaha Class

Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Předškolní navazující programy hudební školy Yamaha cíleně rozvíjejí hudebníhocítění dětí od 4 měsíců pod vedením speciálně vyškolených pedagogů.

Hudební programy spojují několik aktivit do uceleného celku:

- rytmizace písní i básní
- pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)
- hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více...)
- výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v barevných leporelech - u dětí od 1,5 roku)
Každá lekce rozpracovává téma ze života dětí dle jejich věku.

Přínos pro dítě:

Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci.
Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady.

Upozornění:

Nejedná se o aktivitu zajišťovanou našim RC - cena, přihlášení a vše kolem organizace kurzů si zajišťuje hudební škola, která kurzy pořádá a s níž spolupracujeme na realizaci kurzů v Novém Jičíně.

Proto tedy více informací včetně ceny, popisu programů dle věkových kategorií najdete na www.yamahaprodeti.cz

Přihlášení: Na nezávaznou lekci je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na výše uvedených webových stránkách. Případně více informací poskytne na tel.:605 965 271 paní Lenka Šubertová - ředitelka hudební školy.
 

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.