Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Provozní řád

PROSTORY

 

RC je provozováno Proficiem, z.s. – spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, IČ: 227 34 147

Návštěvníci RC mají v provozní době k dispozici hernu s kavárnou. Provozní doba je uvedena na dveřích. Dále mají k dispozici cvičebnu a poradenskou místnost. Ty jsou otevřeny dle aktuálního rozvrhu RC.

Toalety se nachází na chodbě RC v přízemí a jsou k dispozici nepřetržitě.

Vstup do RC je bezbariérový, takže můžete najet s kočárky přímo k nám, zaparkovat, převléct a přezout se na vyhrazených místech na chodbě a vklouznout do ráje pro Vás i děti.

Kočárky ponechávejte v přízemí na k tomu vyhrazených místech označených na zdi velkým „P“ a pod schodištěm. Vstup do prostor RC je pouze v přezůvkách, případně v ponožkách.

Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.  Máte k dispozici také uzamykatelné skříňky. Vratná záloha za zámek je 50kč. Zámek je k dostání u služby v Herně.

Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození RC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

Děti vstupují do centra výhradně za doprovodu odpovědné dospělé osoby, která ručí za jejich bezpečnost po celou dobu návštěvy ve všech prostorách centra.

Aktuální informace o provozu a aktivitách RC jsou uváděny na www.rodinne-centrum.cz.

 

VSTUP DO HERNY S KAVÁRNIČKOU

 

Každý návštěvník se zapíše do evidenčního listu a zaplatí službě vstupné v hodnotě 30,- Kč za rodinu. Vstupné platí na celý den. Herna běží souběžně s kroužky, takže si můžete zajít pohrát a na kafíčko před a po Vašem kroužku - 1h ZDARMA.

Provozní doba herny s kavárničkou je uvedena na dveřích a webových stránkách RC.

K dispozici je velká světlá místnost s prolézacím domečkem, skluzavkou a hračkami všeho druhu. 

Pro dospělé nabízíme minikavárničku a knihovničku s možností zapůjčení knih. Půjčovné je 25,- Kč/výpůjčku/měsíc. Na místě si kromě teplých nápojů a kávy můžete koupit drobné občerstvení pro Vás i pro děti. K dispozici je  Wi-fi.

Vaše děti pohodlně přebalíte na přebalovacím pultíku a nakrmíte v dětské židličce či lehátku. Nakrmit či přebalit dětí kdykoliv během dne, je-li otevřeno, je umožněno zdarma.

Informaci o programech a provozu v herně získáte na nástěnkách a letácích, u služby v herně, telefonicky či na internetu.

Prostory HERNY můžete využít též k oslavě narozenin, svátků atp. Bližší informace se dozvíte u Andrej  andrea.erbenova@proficionj.cz. Pozor tato služba je dostupná pátky a víkend. 

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

 

Nenechávejte své děti v prostorách RC bez dozoruMůžete však využít také možnost nechat si své dítě v RC na omezenou dobu pohlídat. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Na rodičích zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Buďte k sobě ohleduplní a nevoďte do centra nemocné děti i jen při podezření na začínající chorobu. Prosím nechoďte s dětmi do RC ani v případě, že se v rodině nachází infekční onemocnění. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

Lékárnička je umístěna v herně a také cvičebně. Služba v herně podléhá pojištění odpovědnosti naší organizace a je proškolena v poskytnutí první pomoci dětem.

 

JÍDLO A PITÍ

 

Do prostoru RC je možné nosit dětem svačinky a pití. Konzumace je možná pouze na vyhrazených místech u stolu nebo v jídelních židličkách a lehátkách pro děti.  To se týká i nejmenších dětí, učíme je respektovat pravidla a řád. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je zakázáno nosit jídlo a pití - platí pro děti i rodiče. Z důvodu alergií není dovoleno dávat jídlo a cukrovinky jiným dětem bez souhlasu jejich doprovodu. V kuchyňce je možné ohřát nejen jídlo pro děti (v mikrovlnné troubě), ale také uvařit vodu v rychlovarné konvici. Ta se nachází  u baru. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na službu v HERNIČCE.

 

HYGIENA

 

K dispozici jsou toalety. Použité papírové plenky odkládejte do k tomu určených odpadkových košů. RC nabízí za poplatek 5,-Kč jednorázovou plenu.

Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Nočníky jsou k dispozici ve vyhrazených prostorách RC. Použitý nočník je třeba důkladně vypláchnout, vylít do WC a vydesinfikovat. Opět Vám poradí obsluha herny.

Nočníky a jídelní židličky jsou námi desinfikovány denně vždy před otevřením. Povrchy jsou desinfikovány minimálně jednou týdně.

Všechny hračky v herně jsou pravidelně desinfikovány 1x měsíčně.

 

POŘÁDEK A „POŘÁDEK“

 

Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním dětem.

Pokud najdete rozbité hračky či malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předejte je prosím službě.

V celém areálu RC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky. Vstupovat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V celém areálu RC je přísně zakázáno vstupovat do prostor RC s jakýmikoliv zvířaty. Návštěvníci RC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení pracovníků RC odpovědných za provoz. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád, mohou být z RC vykázáni.

 

KURZY

 

Chcete-li se zúčastnit některého z námi nabízených kurzů, prostudujte si naši programovou nabídku a registrujte se na https://provazek.webooker.eu/.

Ceny kurzů jsou stanoveny podle délky vyučovací jednotky (bloku) a nákladnosti kurzu.

Množství účastníků v kurzu je omezeno. Přednost mají předplatitelé. Zájemci platící jednotlivé hodiny se mohou účastnit kurzu pouze tehdy, když v daný den bude volná kapacita. Pokud někdo bude chtít nastoupit do kurzu uprostřed předplatitelského období, zaplatí jen tolik hodin, kolik jich zbývá do konce tohoto období.

Zaplacením předplatného nevzniká automaticky nárok na náhradu zameškaných hodin. RC Vám  však chce vyjít vstříc, a proto nabízí následující možnosti:

-    na předplacenou hodinu, které se předplatitel nemůže sám účastnit, je možné poslat náhradníka,

-    řádně a včas omluvenou absenci si můžete nahradit v HERNIČCE (vstup zdarma),

Nevybrané hodiny (absence) nejsou přenosné do následujícího předplatitelského období.

Permanentka platí do vyčerpání předplatného, nejpozději však do konce příslušného školního roku.

Peníze za předplatné se nevracejí.

Zodpovědnost za bezpečnost a chování dětí při hlídání po dobu konání kurzů pro rodiče přebírá chůva. Rodiče jsou povinni upozornit na zvláštnosti jejich dítěte při vyplnění evidenčního listu!

Dospělí se zúčastňují aktivit RC na vlastní odpovědnost.

 

OSTATNÍ

 

Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu RC.

Na RC se lze obrátit prostřednictvím stromu přání a stížností /nápadníku v Herničce nebo prostřednictvím emailu.

S případnými problémy či připomínkami se samozřejmě můžete přímo obrátit  na pracovníky a dobrovolníky RC. Rádi vám vyjdou vstříc.

S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní rodiče, kteří by se chtěly do chodu RC zapojit.

Neodnášejte žádné předměty z RC.

Třídíme odpad. Prosím respektujte to při vyhazování odpadků.

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE CHÁPETE NAŠE PRAVIDLA A DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD.

NAŠÍ SNAHOU JE UDRŽET V RC POŘÁDEK A ZACHOVAT VYBAVENÍ, ABY MOHLO SLOUŽIT VŠEM.

DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL RESPEKTUJEME OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY A UČÍME DĚTI PŘÍKLADEM.

 

Provozní řád byl sestaven v dubnu 2014. Aktualizace říjen 2022.

Provozní řád ke stažení

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí

v Novém Jičíně.