Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

PROFICIO PROFESIONÁLNĚ

Úspěšně jsme ukončili projekt “Proficio profesionálně”, jehož realizace byla podpořena Nadačním Fondem Hyundai a Nadací Open Society Fund Praha. Projekt probíhal v období od 1. srpna 2017 do 31. července 2018.

 

Projekt zaměřený na rozvoj a stabilizaci naší organizace navazoval na již dříve absolvované vzdělávací aktivity (tehdy zaměřeny převážně na oblast dělby práce a spolupráce v týmu a oblasti PR a marketingu), tentokrát jsme mohli díky podpoře NFH absolvovat hned několik kurzů a konzultací s organizacemi i odborníky na různé - pro neziskové organizace klíčové - oblasti. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a nasměrovali nás pro naše další fungování. A Nadačnímu Fondu Hyundai a Nadaci Open Society Fund Praha velmi děkujeme za podporu během celého roku.

 

V rámci projektu vznikla publikace o naší organizaci, která přehledně prezentuje naše činnosti a zároveň představuje a nabízí možnosti, jak nás lze podpořit, případně jak se do činnosti našeho spolku zapojit. Jsme rádi, že už během realizace projektu se do naší Provázkovic party přidala řada nových tváří a přiložila ruku k dílu. Publikaci jsme distribuovali po okolí, zároveň ji najdete u nás v kanceláři i v herně.

 

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které od roku 2008 působí v Novém Jičíně.