Rodinné centrum Provázek

725 210 050 (054) Facebook

Naše dítě má PAS 2023

Péče o děti s poruchou autistického spektra je pro jejich rodiče náročná psychicky, časově i finančně. Jen málo dostupných služeb pro tyto rodiny pracuje s rodinou jako celkem, často bývají opomíjeni především zdraví sourozenci dítěte s PAS.

I proto bychom tyto rodiny rádi podpořili v rámci našeho projektu "Naše dítě má PAS 2023", který volně navazuje na již dříve realizované projekty "Naše dítě má PAS","Autismus - kudy kam?" a "PAS: Nejsme v tom sami - program podpory rodin s poruchou autistického spektra".

 

Projekt “Naše dítě má PAS 2023” je zaměřen na kompletní podporu rodin, z nichž některé z dětí nebo i více dětí má poruchu autistického spektra. Hlavním cílem projektu je tyto rodiny podpořit takovým způsobem, aby co nejlépe zvládaly péči o dítě/děti s PAS v jejich domácím prostředí, nedílnou součástí je ale také osvětová činnost a podpora začlenění do většinové společnosti.

Součástí projektu budou např. přednášky, setkání podpůrné skupiny, odborné poradenství, setkání s psychologem a další aktivity. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za podpory MPSV.

 

Děkujeme.

 

 

 

Ing. Kateřina Ficková (projektová manažerka): projekty@proficionj.cz

Kontakt

Rodinné centrum PROVÁZEK provozuje PROFICIO, z.s., které 23 let  působí v Novém Jičíně. 

Část aktivit Rodinného centra PROVÁZEK přebírá ve školním roce 2023/24 spolek SMÍCHULE

 

INFORMACE O KURZECH A KROUŽCÍCH a PROVOZU HERNY ve školním roce 2023/2024

 

Vendula PAVLICOVÁ

732 241 195, vendula.ostranska@seznam.cz

 

Informace o provozu RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK v NJ

Žaneta KONOPÁČOVÁ

728 189 742, zaneta.konopacova@proficionj.cz

 

Informace o provozu RODINNÉHO CENTRA v MOŘKOVĚ

Ivana ŠRUBAŘOVÁ

724 928 170, ivana@srubar.art

 

Informace k PROJEKTŮM RC PROVÁZEK NJ

Kateřina FICKOVÁ

725 21 00 50, projekty@proficionj.cz